HOLMSGAARD ENTREPRENØR APS SIKRING I FORHOLD TIL PERSONDATAFORORDNINGEN GPDR
I forbindelse med den nye GDPR/persondataforordning, pr. 25. maj 2018, kan oplyses at Holmsgaard
Entreprenør ApS (som Dataansvarlig) efterlever Databeskyttelsesforordningens krav.

Persondata og anvendelse
Vi indhenter og anvender kun de nødvendige personoplysninger (jf. alm. personoplysninger efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6) i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af vores kunde og
leverandørforhold.

Det gælder i relation til virksomheders ansatte/repræsentanter såvel som private kunder samt enhver
kontakt med tredjepart der er nødvendige i forbindelse med udførslen af ordre, tilbudsgivning mm.

Oplysningerne omfatter; navn, evt. firmatilknytning og titel, adresse, telefonnr. og e-mail. Men også
nødvendig billede dokumentation for sikring af gældende krav i forhold til anden lovgivning.

Retten til indsigt
Vi gør opmærksom på følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de
personoplysninger, Holmsgaard Entreprenør ApS behandler:
• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
• Retten til indsigelse
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Sikkerhedsforanstaltninger
Holmsgaard Entreprenør ApS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes
samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov
om behandling af personoplysninger.

Holmsgaard Entreprenør ApS anvender i overensstemmelse med god praksis backup- og antivirus-
procedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller
andre produktionsforstyrrelser.