• Jord arbejde
 • Støbe arbejde
 • Kloak arbejde
 • Rotter
 • Nedbrydning

Jord arbejde

Holmsgaard Entreprenør ApS, graver for alle typer opgaver hvoraf nogle nævnes:
– Kældre
– Parcelhuse
– Tilbygninger
– Kloak og kabelarbejde
– Belægninger
– Terrænreguleringer.
– Indkørsler og parkerings arealer.
– Trampoliner
– Swimmingpools

Støbe arbejde

Holmsgaard Entreprenør ApS udfører:
– Fundamenter ved nybyg og tilbygninger.
– Randfundamenter
– Punktfundamenter
– Støttemurer
– Terrændæk
– Betongulve, vægge og trapper m.v.
– Understøbning af ældre ejendomme i forbindelse med renovering af disse.

Kloak arbejde

Som autoriseret kloakmester udfører vi totalløsninger på alt kloakarbejder fra almindelige reparationer og nybyggeri hos private og industri samt det åbne land (nedsivning).
Vi har blandt andet erfaring i kloakseparering, hvor spildevand og regnvand bliver adskilt.

Herved belastes kloakledningerne mindre og det vil kunne hindre problemer med oversvømmede kloaker.
Vores arbejde udføres med høj faglig kompetence, og vi påtager os naturligvis ansvaret for, at kloakarbejder udføres korrekt, at installationen er i god stand, og at de nødvendige tilladelser er på plads.

Vi hjælper med fejlfinding og dokumentation af de lokale kloakforhold.
Fejlfinding og reparation med moderne maskiner og nøjagtigt måleudstyr udfører vi løsninger, der sikrer problemfrie kloakforhold i mange år.

Af de mest kendte fejl er:

 • Slitage
 • Brud på rør
 • indtrængende trærødder
 • Rotter
 • Skjulte brønde

Autoriseret med garanti
Alt kloakarbejder er autoriseret arbejde. Det siger loven – uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker.
Eneste undtagelse er etablering af faskiner. Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt.

Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejder udføres korrekt, at installationen er i god stand og at de nødvendige tilladelser er på plads.
Ved at benytte autoriserede kloakmestre sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed.


Kloakmester med mange års erfaring

Hos Holmsgaard Entreprenør ApS er vi en autoriseret kloakmester med mange års erfaring inden for kloakarbejder for private, erhverv og det offentlige i østjyske.
Har du brug for en kompetent specialist til kloakarbejder og kloakservice til f.eks. kloakseparering, håndtering af nyt spildevandsanlæg eller reparationer, er vi klar til at løfte opgaven.

Kloakseparering adskiller regnvand og spildevand Ældre kloaknet, der ikke er dimensioneret til nutidens udfordringer, klimaforandringer og befolkningstilvækst forårsager en større overbelastning. Det kan give ulækkert og ildelugtende kloakvand i og omkring din bolig samt ved kysterne, vandløb og overløb til søer.

Kloakseparering eller separat kloakering er en løsning, der aflaster både kloakker og rensningsanlæg. Regnvandet bliver ledt direkte ud til afløb og søer, i stedet for at belaste kloaknettet. Hos Holmsgaard Entreprenør ApS er vi eksperter i kloakseparering.

Tilfredshed betyder alt for os.
Vi vægter kvalitet højt, uanset hvor stor eller lille en opgave af kloakarbejder eller kloakservice der er tale om.
Vores kunders tilfredshed er det vigtigste for os, og derfor strækker vi os langt for at levere et slutresultat, der lever fuldt op til dine forventninger.
Mangler du en kloakmester til et eftersyn af tilstoppede kloakker eller afløb, kan du altid kontakte os ved behov.

Kvalitetsbevidst kloakmester med øje for de små detaljer Som autoriseret kloakmester er vi utroligt kvalitetsbevidste og har øje for selv de mindste detaljer. Vi leverer holdbare løsninger inden for kloakarbejder og kloakservice og vi bestræber os altid på at efterleve alle aftalte betingelser, priser og leveringstider.

Vi er altid klar til at tage nye opgaver ind Har du en opgave, der er presserende, er vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os endelig omgående, hvis du har mistanke om stoppede kloakrør eller afløb. Lad altid tvivlen komme dig til gode.

Få et godt tilbud på kloakseparering eller andet kloakarbejder Er du interesseret i at få et godt tilbud på din opgave, kan du kontakte os ganske uforpligtende og høre mere om, hvad vores kloakmester kan gøre for dig.

Kontakt os på telefon 6043 7172 eller skriv til os på e-mail info@hg-ef.dk

Rotter

Rotter skal bekæmpes, men for at mindske risikoen for smitte er det endnu bedre, at man sikrer sig mod rotter og mus ved forebyggelse.
Der er fire typiske tegn på rotter, som signalerer, at der er rotter på færde:

 • Umotiverede huller i jorden
 • En sur lugt af kloak
 • Kradsen og piben
 • Rotte ekskrementer

Det er den brune rotte, der hærger mest her i landet Rotten er den eneste pattedyrart, der er i stand til at leve i kloakkerne.
Blev rotterne blot dernede, var det stort set ligegyldigt men kloakkerne byder ikke på samtlige de basale krav, som rotterne stiller til tilværelsen:

De mangler nemlig tørre rede pladser! Det er denne mangel på tørre rede pladser, der får rotterne til at søge ud af kloakkerne.

Rotterne benytter hertil de fejl og mangler, der er i kloaksystemet, eller de gnaver sig ganske enkelt ud gennem kloakrørene, eller i sjældne tilfælde klatrer rotterne op gennem faldstammen og kommer ud af toilettet. Derfor er løsningen på et kloakrotteproblem altid:

• At finde fejlen
• Reparere den
• Fange eventuelle rotter, der er afspærret fra kloaksystemet.

Rotter kan udrette skader for mange tusinde kroner i private hjem, særligt hvis de ikke opdages i tide. Deres gnaven i for eksempel el-ledninger kan forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Rotterne er smittebærere af en lang række alvorlige sygdomme. Derfor skal de bekæmpes.

Nedbrydning

Ved nedbrydning stilles der store krav til bygherren uanset omfanget af nedbrydningen.
Bygherren har ansvar for, at de nedbrudte materialer bliver håndteret korrekt og bliver sorteret i h.t. gældende lovgivning.

Vi nedbryder ældre mindre huse som har aftjent sin leve tid og sikre at I som bygherre i kommer i klemme i lovgivningen.